Tänk dig interiör, som kommunicerar hållbarhet. Arkitektonisk mångfald på väggarna. Träslag från levande, biodivers skog. Skog som växer vidare och frodas som den vill och trivs bäst med.

Biofil design i ordets rätta bemärkelse.


Jag har bestämt mig för att få detta att hända. Jag tror att den största insats jag kan göra för svensk natur och klimat är att bidra till hyggesfritt, naturnära skogsbruk på bred front. Biodiversitetspanel är en del i det, det kommer fler... Hoppas att du vill vara med! Genom att föreskriva och använda virke från dessa hållbara skogar så tar vi stora kliv i rätt riktning.


Juli 2023: Nu finns biodiversitetspanel tillgänglig för leverans, se här hur det ser ut.
Ribbor för väggpanel,
från plockhugget virke i många blandade träslag.


Februari 2024: Första stora leverans gjord, till Malmö Sturup Airport,
se bilder
här och pressrelease härAnmäl ditt intresse för mer info! Tack!

Biodiversitet på väggarna

JOHAN BERHIN, DESIGNER & GRÖN ENTREPRENÖR  –  2023

Så här kan det se ut


Så här kan det se ut, på den vänstra väggen i bild.


Ribba med profilmått 38x20mm, rundade hörn och en svag kurvatur.
Eller 'egen profil'.
Fallande längder, eller egen längd på begäran.


Se full specifikation här


 

De olika träslagen i närbild (fotoshop:ad bild, träslagen stämmer inte helt).
Lasergraverat budskap på vissa av ribborna tycker jag är på sin plats, antagligen mindre tätt än här.

QR-kod kan ge mer information och geografisk länk till den plats som virket kommer från – en levande vänskog till fastigheten, som man kan besöka och plocka svamp i.Frågor, synpunkter och beställningar på mail jb@berhin.se  Tack!

www.biodiversitetspanel.se

 

26 sept, 2023: Provyta till skola

Biodiversitetspanel har föreskrivits till en nybyggd skola i södra Sverige och vi har gjort en provyta att visa upp för beställaren.

Här är det plana ribbor bredd 22mm och tjocklek 21mm, svagt rundade hörn med radie 1mm. Träslagsnamn instansade med jämna mellanrum, med träslagen björk, asp, sälg, tall, gran, rönn och ek.

6 juli, 2023: Produktionen på plats!

Goda nyheter, produktionen är redan på plats och första liten serie gjord, med rönn, fur, ek och al.


Dimensionen är 38x20mm, med en svag välvning och rundade kanter. Ser jättefint ut! (Mer om produktionen kommer, om snickare Henrik, och hans egna plockhuggna skog, såg och hyvel - det är ett härligt kapitel i sig själv...!)


Provbitar i rönn, obehandlade

Jag vill behålla så mycket som möjligt av det naturliga, som friska kvistar, färgvariationer, etc. Det ger ännu mer liv i uttrycket, och så tar man vara på så mycket det bara går från skogen.


Här jobbar vi in ofärgad hårdvax som ytskydd. Det ger en naturlig, tålig yta som är lätt att underhålla. Hårdvaxat massivträ håller 'för evigt', även på platser med mycket slitage, som skolor och andra publika interiörer.

Vaxat och klart! 


Behöver du prover: Maila adress och kort beskrivning av projekt (som du tänker dig eller redan har).


Frågor, synpunkter och beställningar på
mail
info@biodiversitetspanel.se  Tack!

www.biodiversitetspanel.se


Plockhuggning - virke utan kalhyggen

Nästan allt virke i Sverige kommer från industriellt skogsbruk där alla träd har samma ålder, samma art (monokultur) och som avverkas alla på en gång (kalhygge). Det här skogsbruket är optimerat för att ge mycket råvara till papper, helt enkelt för att skogsindustrin också är de som äger pappersbruken, och väldigt lite av den avverkade volymen blir virke som

man kan bygga hus och möbler av.


Vad händer vid ett kalhygge?

Vid ett kalhygge blottläggs marken, och det mesta av djur, svampar och kulturen i jorden dör (tex mykorrhiza). Mycket kol från marken läcker ut innan ny vegetation kommit upp och kan börja inlagringsprocessen igen (visste du att svenska kalhyggen läcker 15Mton CO2e varje år, lika mycket som utsläppen från hela transportsektorn!)

Sedan planteras ett trädslag, oftast gran, och allt annat som annars växer upp och tar över, tex björk och hallon, hålls undan (röjs).


Kalhygge där alla träd tagits ned på stor yta – marken dör


Alternativet – kontinuitetsskogsbruk, eller 'Plockhuggning'

Men det är förändring på gång, fler och fler inser att så här kan vi inte fortsätta. Och det finns bra alternativ som ger mer virke från skogen (men väsentligt mindre pappersråvara...)! Vid Plockhuggning väljer man enstaka eller små grupper av träd i skogen, stammar som ger bra virke, och lagom mycket för att låta små plantor i undervegetationen få plats och skjuta fart. Det mesta står kvar, och skogen kan fortsätta att frodas. Kolinlagringen blir en helt annan, för att inte tala om biodiversiteten – inte bara fler träslag, men också hela den fauna och flora som följer med mångfalden och kontinuiteten. Läs mer, och se forskningsreferenserna, i den här debattartikeln i Svenska Dagbladet som vi varit med och skrivit.


Blandad, plockhuggen skog i olika åldrar – kontinuitetsskogsbruk


Virke från Plockhuggning

Det lilla svenska företaget Plockhugget AB har jobbat fram de här metoderna, skapat skogsbruksstandarden för kontinuitetsskogsbruk, utbildar och certifierar. Det virke som kommer till sågverk från certifierat plockhuggen skog genererar certifikat, på samma sätt som i energibranschen där tex vindkraftel skapar certifikat med förnybar el. På det viset kan allt virke i fastigheten komma med hyggesfritt certifikat för naturnära skogsbruk, det blir ett riktigt stort kliv mot
klimatneutralitet för fastigheten (kvalificerar för SGBCs NollCO2).

Kontakta www.plockhugget.se för hur du kan köpa virke med hyggesfritt certifikat.


Biodiversitetspanel - det synliga resultatet av plockhuggning
En skog som plockhuggits under lång tid ger många olika träslag, mångfalden har vuxit upp och ger frukt. Här kommer  Biodiversitetspanel in, och de blandade träslagen på väggen blir det fysiska i byggnaden som
kommunicerar biodiversiteten i den levande skogen!

unsplash